Ramadan

 

Hur bör vi observera Laylat al-Qadr och när är den?

  1. Profeten ﷺ brukade sträva under de 10 sista dagarna av Ramadan, han utförde mycket dyrkan som natt bön, dhikr [åminnelse av Allah], du’a [åkallan], recitera Koranen, och väcka sin familj under natten samt avhålla sig från ”äktenskapliga relationer.”
  2. ”Den som står (i natt bön) under Laylatul Qadr av tro och hopp (på Allahs belöning), kommer att ha alla sina tidigare synder förlåtna.”
  3. En av de bästa du’a som Profeten ﷺ uppmanade att säga Aa’isha efter att hon frågade honom vad man bör säga om det är Laylat al-Qadr: Allaahumma innaka ‘afuwwun tuhibb al-‘afwa fa’affu ‘anni (O Allaah, You are forgiving and You love forgiveness, so forgive me).
  4. När det gäller att specificera vilka natt Laylat al-Qadr är, behöver detta specifika bevis, men de udda nätterna under de sista 10 nätterna är mer sannolikt än andra, och natten till den 27 är mest sannolikt att vara Laylat al-Qadr därför att det nämns i hadith.

Zakatul Fitri

Zakat al-fitri är en obligatorisk välgörenhet för varje muslim som ges ut i slutet av ramadanmånaden.

‘Ibn ‘Umar (ra) sade: ”Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) uppmanade oss att ge beloppet i form av en saa’ dadlar eller en saa’ korn som Zakat al-fitr för varje muslim, gammal som ung, man som kvinna, fri som slav.” (Rapporterad av al-Bukhari och Muslim).

Avsikten med Zakat al-fitri är att rena den som fastat från någon form av oanständig handling eller tal som kan ha begåtts under fastan. Det hjälper också den fattige och behövande.

Tiden för Zakat al-fitri

Zakat al-fitri måste betalas i slutet av ramadan. Det finns två tidpunkter att betala Zakat al-fitri.

Antingen två dagar eller några dagar innan eid, såsom ‘Umar (ra) brukade göra, eller på eid-dagen före eidbönen.

Ibn ‘Umar rapporterade att Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) uppmanade dem att betala Zakat al-fitri innan de gick ut för att be eidbönen.

Om Zakat al-fitri betalas efter eidbönen räknas den bara som vanlig välgörenhet

Profeten (Må Allahs frid och välsignelser vare över honom) sade: ”Om någon betalar Zakat al-fitr före bönen anses det som en accepterad Zakat, om han betalar den efter bönen, anses den som vanlig välgörenhet.” (Rapporterad av Abu Dawud.

 

Årets fitri är 80 kr

Plusgirot: 514566-9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *