Imams konsultationer

Islamic Cultural Center tillhandahåller personlig rådgivning och familjerådgivning i syfte att stabilisera familjernas liv och öka medvetenheten och förmågan hos medlemmar av det muslimska samfundet i detta land att hantera sina problem, samt att hjälpa par mot en bättre förståelse och harmoni mellan varandra.

Rådgivningsprogram

Introduktion till programmet

Programmet anses vara ett reformprogram som tar upp extremistiska idéer genom en grupp juridiska och intellektuella kurser som leds av en elitgrupp av juridiska forskare

Program meddelanden

Bidra till insatser för att skydda unga från avvikande idéer.

Programmål

Sprider centrism och intellektuell måttfullhet.
Främja möjligheter till positiv integration i det svenska samhället.
Att introducera det svenska samhället för islams toleranta budskap.
Samarbete med behöriga lokala myndigheter.