Centerverksamhet

Mittstycket är uppdelat i:

Valfria doktrinära, som att utföra de fem dagliga bönerna och kombinera böner

Säsongserbjudanden inkluderar att hålla juridiska kurser för ungdomar

Och håller säsongsbetonade kurser

Ladda ner Ramadan

Förutom al-Manasht sport och underhållning

Medlemmar av centralförvaltningen

  1. Centerdirektör, Hussein Hassan
  2. Al-Sayed Abd al-Rahman Othman, biträdande direktör
  3. Al-Sayed Adam Ali, ansvarig för ekonomi
  4. Sheikh Muhammad Ali, ansvarig för inbjudan och medlemmar
  5. Ingenjör Saeed Mohammed/Massouf arabiska, kommunikations- och bärbara sekreterare
  6. Imam Hussein Fareh, Ansvarig för organisationens fastigheter

Och de är medlemmar i volontärer och de ansvarar för administrationen av centret och guvernementet