Integritetspolicy för stockholmsanering.se

Vi värderar din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Nedan följer vår policy som beskriver dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

Vad är personuppgifter?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person, såsom namn, adress och telefonnummer.

Varför samlar vi in data?

För att hantera offertförfrågningar och beställningar samt för att informera om pågående ärenden.

Från vem samlas personuppgifter in?

Direkt från dig när du kontaktar oss samt från nationella registret för att uppdatera information.

Med vem delas personuppgifter?

Dina personuppgifter delas med olika samarbetspartners som t.ex. underleverantörer av tjänster och med våra revisorer, vår och din bank och leverantörer av våra IT-system som vi behöver för vår verksamhet.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifter sparas under garantitid och för bokföring enligt lag. Övriga raderas regelbundet.

Dina rättigheter

När dina personuppgifter hanteras av oss, tillkommer vissa rättigheter för dig:

Rätt till information:

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa.

Rätt till rättelse::

Om några av dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att begära att de rättas.

Rätt till radering:

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om vi inte längre har någon giltig anledning att behandla dem, eller om du återkallar ditt samtycke. Observera att det kan finnas lagstadgade skyldigheter som gör att vi måste behålla vissa uppgifter, även om du begär att de ska raderas.

Rätt till begränsning av behandling:

Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen begränsas, till exempel medan felaktiga uppgifter kontrolleras och korrigeras.

Rätt till dataportabilitet:

Om du har gett oss dina personuppgifter och behandlingen sker automatiskt, har du rätt att få ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig

Rätt att ångra samtycke:

Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Vänligen observera att om du ångrar ditt samtycke gäller detta endast för framtida behandlingar och inte för tidigare utförd behandling.

Våra skyldigheter

Att vara ansvarig för behandlingen av personuppgifter och säkerställa ändamålsenlig användning.

Kontakt

Vid frågor eller för att utöva dina rättigheter, kontakta oss på info@vjentreprenad.se.

Säkerhetsåtgärder

Vi behandlar personuppgifter säkert och uppdaterar kontinuerligt våra system för att skydda dina uppgifter. Vi kräver samma säkerhetsåtgärder av våra samarbetspartners.