Besöksadress:

Islamiska Kultur Centers Moské
Rinkebytorget 2
163 73, Spånga

Borgen:

Box 5092, 163 05 Spånga

Kontaktnummer: 

Telefon: 073-9186312

Den elektroniska posten

info@islamiskakulturcenter.se

islamiskakulturcenter
@gmail.com

Arbetstimmar

Kontoret är öppet från 10:00 till 16:00 under hela året,
men moskéns dörrar är öppna för alla böner.

Centerchef

Alidhuh Mahumud Sheikhabdi

076-6106695

Public relations

Kontoret är öppet från 10:00 till 16:00 under hela året,
men moskéns dörrar är öppna för alla böner.

PR och media

Muhammad Jama

073-7780474

info@islamiskakulturcenter.
se

Imam i centrum 

Hussain Farah

073-9186312