Plats: Rinkeby, Stockholm
Typ: Markanvisningstävling
År: 2010-pågående

Utvecklingen av handel och kulturliv inom miljonprogrammet återspeglar behoven hos de boende. Efterfrågan och uppfinningsrikedomen är stor. Bottenvåningar och källarlokaler används i allt större utsträckning på annat sätt an vad som ursprungligen avsågs.

Nästa fas i denna stadsutveckling är nybyggnad. Spridd arbetar med ett förslag till Mångkulturcentrum i Rinkeby på uppdrag av Islamiskt Kulturcentrum som drivs till huvudsak av personer med somalisk bakgrund. Läs mes……


Pågående planarbete

Diarienr
2018-17174
Ärendegrupp
Byggärende
Fastighetsbeteckning
Kvarntullen 9
Diarieplansbeteckning
575 Byggärende
Adress
Rinkebysvängen 88
Ärendemening
Nybyggnad av mångkulturcentrum
Stadsdel
Rinkeby
Ärendestart
2018-11-23
Ärendeavslut
Handläggare
Ej utsedd
Senaste beslut

2019-06-04
Lovbeslut Bifall
För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *