• Ny moské ska byggas vid….

Norra sidan

Ny moské ska bli mer än böneplatsläs mer


  • Klartecken för nya moskén

Mitt i Tensta Rinkeby

Nu har den nya moskén i Rinkebysvängen fått klartecken av kommunen – men det kan ändå dröja länge innan spaden är i jorden. Pengar är ett återkommande problem för moskébyggena i Järvaområdet – och församlingen behöver samla in drygt hundra miljoner. Läs mer…


  • Moské ny siluett mot E18

Fastighetochbostadsratt

Arkitektkontoret Spridd har tagit fram ett förslag till Mångkulturcentrum med moské i Rinkeby på uppdrag av Islamiskt Kulturcentrum. Efter flera års arbete har detaljplanen för tomten på Rinkebysvängen, precis bredvid trafikplats Rinkeby, äntligen accepterats. Spridd ser fram emot att arbeta vidare med projektet. Läs mer…


  • Nybyggnad av mångkulturellt centrum med moské i Rinkeby, Stockholm

Byggtjanst

Detaljplanen är i antagandeskedet i dagsläget. Mer information kommer under 4:e kvartalet 2015. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar att uppföra ett mångkulturellt centrum med moské på den aktuella platsen. Läs med……

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *