13177827_1044376615627916_4681662631958675139_n    stad

Bakgrund

Islamiskt kulturcenter i Rinkeby har följt den negativa utvecklingen av radikaliseringen av våra ungdomar och vill stävja denna genom utbildning, värderingar och stötta anhöriga.  På islamiskt kulturcenter är det övervägande svensk – somalier som finns representerade men vi har även besökare ifrån andra länder. Vårt syfte har varit att nå ut till muslimer oavsett kulturell bakgrund och inte enbart svensk-somalier. Arbetet mot radikalisering sker dagligen genom att hålla diskussionen levande.

Under den här tiden har vi upprepade gånger lyft den rådande radikaliseringen i olika sammanhang och vi tycker se en del av en större problematik som i sin tur kan kopplas till integrationen. En viktig punkt i det här är att vi under en längre tidsperiod sett media skildra enbart en negativ bild av våra stadsdelar. Vi håller med om att det finns förbättringsområden men vill inte okritiskt skriva under på den mediala bild som ges. Vi tror inte att detta är till gagn för våra stadsdelar och dess invånare, inte heller för att minska utanförskapet och stigmatisering.

Vi har ett stort socialt engagemang av såväl Islamiskt kulturcenter som av föräldrar och ungdomar. Vi vill flytta fokus från att det skulle vara islam som religion som är roten till problemet. Läs mer…